Yleisteokset

YLEISTEOKSET
Anttonen, Helena, Muisti on äkkisyvä, Etelä-Karjalan vuosikirja 2011,
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, Lappeenranta 2011.
Arponen, Antti, O, Sata vuotta Karjalan puolesta: Karjala-lehti 1904 – 2004,
Jyväskylä 2004.
Arponen, Antti, 100 vuotta Karjalan urheilua: SVUL: n Viipurin (Etelä-
Karjalan) piiri 1906 -2006, Vaajakoski 2006.
Etelä-Saimaan kalamiespiiri ry 25 vuotta, Lappeenranta 1982.
Etelä-Karjalan kuriiri: kuvauksia Etelä-Karjalan sotilaallisista vaiheista, toim.
Hannu Hyppönen, Matti Mökkönen, Kotka 2006.
Etelä-Karjalan maantiedon ja luonnon kuvia, Etelä-Karjalan maakuntaliiton
kotiseutusarja 2., Etelä-Karjalan maakuntaliitto 1985.
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistysten liitto 1940 -1965, Lappeenranta 1966.
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistysten liitto 1940 -1990, Lappeenranta 1990.
Etelä-Karjalan nuorisoseuraliikkeen historia 1-2, toim. Erkki Paavolainen,
Kerava 1943, Imatra 1950.
Etelä-Karjalan raittiuspiiri: kertomus 10-vuotissesta toiminnasta 1904 – 1914,
Lappeenranta 1914.
Etelä-Karjalan reserviupseeripiiri ry 40 v. 1957 – 1997, Lappeenranta 1997.
Etelä-Karjalan sotaveteraanit 20 v., juhlajulkaisu, Lappeenranta 1986.
Etelä-Karjalan sotaveteraani: Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:n 25-
vuotisjuhlajulkaisu, Imatra 1991.
Etelä-Karjalan sotaorvot muistelevat, kirj. Seppo Nevalainen et al., Lappeenranta 2006.
Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu, toim. Ilkka Seppälä,
Imatra 1991.
Etelä-Karjala urheilee: SVUL: n Etelä-Karjalan Viipurin piirin historiikki
ETELÄ-KARJALAN KOTISEUTUTYÖN BIBLIOGRAFIA
vuosilta 1906 – 1986, toim, Seppo Hakuli, Ukko Könni, Pauli Saukkonen,
Lappeenranta 1986.
Etelä-Karjalan vuosikirja 2001, 2002-2003, 2004-2006, 2007-2008, 2009, 2011,
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, Etelä-Karjalan museo, Imatran kulttuurilautakunta
2001-2011.
Etelä-Saimaan marttapiiriliitto 50 vuotta: vuosikertomus 1971, Lappeenranta
1972.
Europaeus, Mikko, Hiitolanjoki: Latvavesiltä Laatokalle, Tampere 2012.
Grönhagen Juhani, Saimaan alus- ja venetyyppejä hylkylöytöjen valossa,
Kavassi n:o 5, s. 40 -43, Savonlinna 1994.
Grönhagen, K.B, Spunik” na Imatru, Punka-Har’û i v” Nûslot: Vyborg Vilmantrand
i Sajmenskij kanal ”, Pietari 1911.
Haakana, Veikko, Kulttuuriympäristön ja ihmisen suhde, Etelä-Karjalan vuosikirja 2011, Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, Lappeenranta 2011.
Haapalainen-Tiainen, Helena, Etelä-Karjalan kirkot Suomen kirkkoarkkitehtuurissa, Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta 1982.
Hakuli, Seppo, Viipurista Saimaan piiriin: narunkerästä nahkakuulaan: Suomen palloliiton Saimaan piiri 1924 -1974, Lappeenranta 1974.
Hakulinen, Matti, Helisevänjoki: viikinkiajan kevyen liikenteen väylä Laatokalta
Saimaalle ? Museoviesti 2013, s. 14 -17, Etelä-Karjalan museo 2013.
Hakulinen, Matti, Monivaiheinen Saimaan jääjärvi, Museoviesti 1999 n:o 2, s. 23-28, Etelä-Karjalan museo 1999.
Halinen, Pertti J., Kaakkois-Suomen kotkanpojat: lentotoiminnassa surmansa saaneet, kadonneet, sotavankeuteen joutuneet sekä laskuvarjolla pelastuneet kaakkoissuomalaiset, Pieksämäki 1999.
Heikurinen, Markku, Kymen läänin kirkot, Raisio 1989.
Heinilä, Harri, Ensimmäisen maailmansodan linnoitustyöt Etelä-Karjalan sotahistorian
tutkimusongelmana, Museoviesti 2002 n:o 1, s. 23 -24, Etelä-Karjalan
museo 2002.
Heinilä, Harri et al., Sotaa Etelä-Karjalassa 1918, Lappeenranta 1997.
Heinilä, Harri, I maailmansodan maalinnoitteet Etelä-Karjalassa, Etelä-Karjalan
museo, Lappeenranta 2006.
Hengen kevätaika Karjalassa 1916 -1941: Etelä-Karjalan nuorten kristillinen piirijärjestö 25-vuotias, toim. Martti Rantanen, Imatra 1941.
Hokkanen, Leena: Nyytinki karjalainen pitsi, Laura Korpikaivo -Tammisen käsityömuseon julkaisusarja n:o 3., Lappeenranta 1992.
Hovi, Väinö, Kertomus Etelä-Karjalan sähköistyksestä ja liiton 20-vuotisesta toiminnasta v. 1928 – 1948: vuosikertomus v. 1947 -1948, Lappeenranta 1948.
Hytönen, Jorma, Pyhtäältä Salmiin: selvitys Viipurin ja Käkisalmen läänin 1600-
luvun pitäjänkartoista, Museoviesti 2011, s. 6-8, Etelä-Karjalan museo 2011.
Hytti, Kristiina, Saima kanalen och livet invid dess stränder åren 1856-1930,
Stockholms universitet, institutet för folklivsforskning, Stockholm 1973.
Hytti, Martti, Karjalaiset talonpojat yhteiskunnan rakentajina: maataloustuottajain
Etelä-Karjalan liitto 1917 -2009, Lappeenranta 2010.
Hytönen, Olavi, Taimesta tukkipuuksi, 60 v metsänhoitoyhdistystoimintaa ES
alueella, Etelä-Saimaan metsänhoitoyhdistys, Lappeenranta 1995.
Hämäläinen, Arto, Etelä-Karjala: iloinen idän portti, Vaulasvirta oy, Lappeenranta,
Jyväskylä 2001.
Hämäläinen, Arto, Saimaa, Otava 1998.
Härkönen, Simo, Tarinaa, kokemuksia, kohtaloita, Helsinki 1997.
Jaatinen, Toimi, Elintarvikekaupasta jäänmurtoon: Saimaan laivaliikenteenharjoittajat
ry:n toimintaa vuodesta 1918. Imatra 1990.
Jurvanen, Pertti, Etelä-Karjalan karsikoita ja ristipetäjiä, Museoviesti 2000 n:o
1-2, s-12 -15, Etelä-Karjalan museo 2000.
Jurvanen, Pertti, Maakunta. mikä se on?: [Etelä-Karjalan maakunta. kaksi puheenvuoroa],
Museoviesti 2008, s. 6 – 7, Etelä-Karjalan museo 2008.
Juuret suvussa, Karjalaisia sukuseuroja, tutkittuja sukuja ja sukututkijoita, Imatra
2000.
Jääsken kihlakunnan historia I, vuoteen 1700, Ylönen, Aulikki, Forssa 1957.
Jääsken kihlakunnan historia II, Syrjö, Veli-Matti, Helsinki 1976.
Jääsken kihlakunnan historia III, Henkisen ja taloudellisen heräämisen kausi,
Paappa, E., Pieksämäki 1992.
Kalevan Kierros 1977 -86: Kalevan Kierros r.y:n 10-vuotisjuhlakirja, toim. Seppo
Hakuli, Lappeenranta 1986.
Kansonen, Mervi, Haikaroiden hoivissa: Kaakkois-Suomen kätilöyhdistys ry.
1898 – 2008, Iisalmi 2008.
Karjalaisten aseveljien joulutervehdys kotimaakuntaansa takaisin palanneelle
Karjalan kansalle jouluna 1942, Lappeenranta 1942.
Karjalan aamu, Etelä-Karjalan nuorisoseura 1942 -1975, Lappeenranta 1975.
Karjalan tykistöä: Viipuri-Lappeenranta-Valkeala, Karjalan tykistörykmentin kilta,
3. lisätty painos, Lappeenranta 1984.
Kippari ja kirkkoherra, sulkuvahti ja suuriruhtinas: kalenteri Saimaan kanavalta
1872 – 1902, toim. Reijo V. Alho, Helsinki 2012.
Karppinen, Tanja, Maakuntamme erityispiirteitä? : Tutustumisen arvoisia kohteita?
Museoviesti 2009, s. 40 -41, Etelä-Karjalan museo 2009.
Kaskinen, Teemu, Kuinka evakkoutta tuotetaan, Etelä-Karjalan vuosikirja 2011,
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, Lappeenranta 2011.
Knorring, Frans Peter von, 1792 – 1875, Gamla Finland, Vanha Suomi, suom. ja
toim. Aune Hikipää, Lappeenrannan kilta, Lappeenranta 1985.
Koistinen, Pertti, Vanha ja uusi Saimaan kanava, Helsinki 1968.
Kolari, Pertti, Höyryautosta puukaasuun: Viipurin läänin autoja ja autoilijoita,
Lappeenranta 2006.
Kolari, Pertti, Viipurin läänin autoluettelo, Lappeenranta 2009.
Korhonen, Martti, Suvorovin linja. Vanhan Suomen linnoitusketju=Suvorovskaâ
liniâ: cep’ krepostej Staroj Finlândii=Suvorovs linje: Gamla Finlands fortikationskedja,
Kotka 2009.
Korhonen, Ritva, Paikannimien keruu harrastuksena, Museoviesti 200 n:o 1-2, s.
21.23, Etelä-Karjalan museo 2000.
Kunttu, Rauni, Satiinitäkki: laps sova seas, 2. täyd. p. , Helsinki 2002.
Kurri, Miikka, Etelä-Karjalan sotahistorialliset parakkivaruskunnat 1940-luvulla
ja tänään, Museoviesti 2013, s. 20 – 25, Etelä-Karjalan museo 2013.
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sanoin ja kuvin, toim. Heimo Pohjalainen, Jyrki
Mikkonen, Siilinjärvi 1978.
Kymen läänin palontorjuntaliitto 1952 -1972, koonnut Sakari Lindholm, Lappeenranta
1972.
Laamanen, Jaana, Maitolaituri: maatalousyhteiskunnan muistomerkki, Museoviesti
2006, s. 15 -17, Etelä-Karjalan museo 2006.
Laasonen, Hilda, Viipurin piirin lottien YH ja talvisota. Karjalan kannaksen lotat
kertovat, Vaajakoski 2007.
Laihia Ferdinand, Saimaan kanava, Etelä-Karjala vuosikirja 1963:58-64, Etelä-Karjalan
maakuntaliitto, Lappeenranta 1963.
Laihia Ferdinand, Saimaan laivat, Etelä-Karjala vuosikirja 1963:65-70, Etelä-Karjalan
maakuntaliitto, Lappeenranta 1963.
Lappeen kihlakunnan historia 1: 1620-luvulle, Aulikki Ylönen, Lappeen kihlakunnan
historiatoimikunta, Lappeenranta 1976.
Lappeen kihlakunnan historia 2 : 1620-luvulta 1860-luvulle, Veli-Matti Syrjö, Lappeen
kihlakunnan historiatoimikunta, Helsinki 1985.
Lievonen, Timo, Etelä-Karjalan rakennuskulttuuri: kulttuurihistoriallisesti merkittävät
kohteet ja kulttuurimaisemat, Lappeenranta 1987.
Lindholm, Sakari, Kotiseudun urheilua – kuvien kertomana: Joutseno, Lappee,
Lappeenranta, Lauritsala, Lemi, Luumäki, Nuijamaa, Savitaipale, Suomenniemi,
Taipalsaari, Ylämaa, Lappeenranta 1974, lisäp. 1977.
Lindholm, Sakari, Vaiherikkaiden vuosien varrelta 1885-1945: urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa
Etelä-Saimaan seudulla, Imatra 1945.
Luoto, Jukka, Hytönen, Jorma, Ruohonen, Juha, Etelä-Karjalan historia kartoilla,
Museoviesti 2004, s. 28 -30, Etelä-Karjalan museo 2004.
Luoto, Jukka, Onko Etelä-Karjalassa kivikautisia paikannimiä?, Museoviesti 2000,
s. 23 -24, Etelä-Karjalan museo 2000.
Luoto, Jukka, Etelä-Karjala rajojen maakunta, Museoviesti 1999 n:o 1, s. 3-6, Etelä-
Karjalan museo 1999.
Luoto, Jukka, Museoviesti ja maakuntatyö, Museoviesti 2013, s. 5-6, Etelä-Karjalan
museo 2013.
Luoto, Jukka, Piiparinen, Heikki, Rajankäyntejä Saimaalla, Museoviesti 2013, s.
35 – 39, Etelä-Karjalan museo 2013.
Luoto, Jukka, Savo-Karjalan paikallismuseo 2010, Museoviesti 2009, s. 42, Etelä-
Karjalan museo 2009.
Luoto, Jukka, Sfragistiikkaa Karjalassa, Museoviesti 2011, s. 9-10, Etelä-Karjalan
museo 2011.
Luoto, Jukka, Vähän tunnettua Etelä-Karjalan historiaa, Museoviesti 1999 n:o 2,
s. 19 -23, Etelä-Karjalan museo 1999.
Luoto, Jukka, Yksityiskohtia Aarno Piltzin karttakokokelmasta, Museoviesti
2008, s. 27 -31, Etelä-Karjalan museo 2008.
Lyijynen, Elina, Maakunnallinen maisema- ja kulttuuriselvitystyö, Museoviesti
2006, s. 8-12, Etelä-Karjalan museo 2006.
Lyyra, Toivo, Evakkona elon tiellä, Saarijärvi 2003.
Martikainen, Unto, Karjalan kujasilla: laulumaiden kansaa ja kohtaloita, Jyväskylä
2006.
Montonen, Paavo, Etelä-Karjalan nuorisoseuraliikkeen historia, Imatra 1950.
Neljä luonnonihanaa näköalaa Suomesta: Imatra, Punkaharju, Lavola, Wendelä,
G. W. Edlund Helsinki 1889.
Nenonen, Maire, Karjalan nuoret: kertomus toiminnasta vuosilta 1949 – 1959,
Lappeenranta 1971.
Nieminen, Saul, Kaikki isänmaan puolesta, I Mikkelin kaupungin, Mikkelin pitäjän,
Ristiinan, Hirvensalmen, Lappeen, Kaukaa – Lauritsalan, Joutsenon ja Nuijamaan
suojeluskunnat 1917 -1944, II Mikkelin ja Lappeenrannan sotaorpojen säätiö
1944-1988, Mikkelin ja Lappeenrannan seutujen sotaorpojen säätiö.
Ohvo, Heikki, Laivamiehet Saimaan matkustajahöyrylaivoissa 1900-luvulla,Imatra
1989.
Outoja otuksia, kummia kertomuksia: uskomustarinoita Etelä-Karjalasta, toim.
Mikko Europaeus, Etelä-Karjalan vuosikirja 2007 -2008, Vaajakoski 2008.
Oinonen, Armi: Matka Salpalinjalle: Opas itsenäisen Suomen tärkeimmälle puolustuslinjalle,
86 s., Salpalinjan perinneyhdistys 2005.
Ojonen, Lasse, Ristikirkon historiaa ja Etelä-Karjalan ristikirkot vuoteen 1850,
Museoviesti 1982 no: 1,2, s. 6-14, 6-11, Etelä-Karjalan museo 1982.
Paakkanen, Santeri, Sotavangit Suomessa ja Venäjällä, Museoviesti 1999 n:o 1, s.
17 -19, Etelä-Karjalan museo 1999.
Pajari, Kyösti, Jot silviisii: murrepakinoita, Lappeenranta 1996.
Partanen, Päivi, Kotiseutuarkistot, tavoitteita ja ongelmia, Museoviesti 1999 n:o
2, s. 2-34, Etelä-Karjalan museo 1999.
Pessi, Väinö, Savo -Karjalan meijeriliitto ry. 1916 -1965, Lappeenranta 1966.
Pessi, Väinö, Kartanot- ym. yksityiset juustolat, Lappeenranta 1970
Piltz, Aarno, Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta: kolmiomöntti, töpö, huopatossumalli,
Jyväskylä 2007.
Poutvaara, Matti, Etelä-Karjala, teksti: Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa, WSOY
1961, 2. tark. p., Porvoo, Helsinki WSOY 1969.
Pursiainen, Leena, Etelä-Karjalan ja Kannaksen kansanomaiset esiliinat: ote pro
gradu-tutkielmasta, Museoviesti 1988k n.o 1, s. 3-5, Etelä-Karjalan museo 1988.
Pursiainen, Leena, Kansanomaisia peitteitä ja kuvatäkkejä: 15.5. – 18.9.1988,
Laura Korpikaivo -Tammisen käsityömuseon julkaisusarja n:o 2, Lappeenranta
1988.
Pursiainen, Leena, Totta ja tarua kansallispuvusta, Korpikaivo -Tammisen käsityömuseo
Lappeenranta, Lappeenranta 1986.
Räsänen, Marjatta, Aluetaidemuseo toiminut Kymen läänissä kymmenen vuotta:
10-vuotishistoriikki, Museoviesti 1996 n:o 1, s. 3-12, Etelä-Karjalan museo 1996.
Sallinen, Aimo, Etelä-Karjalan maanpuolustus 15 vuotta: 1975 -1990, 34 s., Imatra
1990.
Sallinen-Gimpl, Pirkko, Karjalan perinneruoka: Hiitola, Rautjärvi, Simpele; Jääski,
Vahviala, Nuijamaa; Kivu, Ruokolahti; Kurkijoki, Parikkala; Virolahti, Säkkijärvi-
Ylämaa, Karjalan liitto, Helsinki 1998
Siitonen, Sulo, Kirkkoveneperinteestä eteläisellä Saimaalla, Museoviesti 1990 n:
o 1, s. 3-6, Etelä-Karjalan museo 1990.
Siiropää, Pekka, Etelä-Karjala väärällä puolella rintamaa Suomen sodassa 1808
-1809, Museoviesti 2008, s. 11 -15, Etelä-Karjalan museo 2008
STM: n Karjalan piiri 80 vuotta, koonnut Eero Majuri, Suomen työväen musiikkiliitto,
Karjalan piiri 2003.
Sorri-Hukkanen, Saimi, Tuokio- ja tunnelmakuvia karjalaisten kohtalonpäiviltä
1940 – 1944, Lappeenranta 1969.
Suoanttila, Hilkka, Oisko maata armaampaa: Keskustan Karjalan piiri 100 vuotta,
Jyväskylä 2006.
Syrjö, Veli-Matti, Lappeen kihlakunnan historia. 2, 1620-luvulta 1860-luvulle, Lappeen
kihlakunnan historiatoimikunta, Lappeenranta 1985.
Taidolla ja tunteella: Etelä-Karjalan Marttaliitto ry 80 – vuotishistoriikki, koonnut
Maija Nevalainen, Lappeenranta 2001.
Talka, Anu, Maanviljelysseurasta maaseutukeskukseksi: neuvontatyötä Kaakkois-
Suomesssa vuosina 1847-1997, Joutseno 1997.
Terveyttä ja pitkää ikää!. terveyden- ja sairaanhoitoa Etelä-Karjalassa, toim. Pertti
Jurvanen, Imatra 2004.
Tilli, Kalevi, Kahden maailman välissä, Lappeenranta 1989.
Toivonen, Kaarina, Olen suvun, Karjalan ja rajan mies, Lahden kaupunginmuseon
tutkimuksia 32, Saarijärvi 2008.
Toivanen, Pekka, Kaakkoisraja ja sen linnoitukset, toim. Soile Rinno, Etelä-Karjalan
museo, julkaisusarja 7, Lappeenranta 1980.
Tuokiokuvia Etelä-Karjalan tehtailta, toim. Suvi Niinisalo, Etelä-Karjalan instituutin
julkaisuja 2, Nurmijärvi 2006.
Tuomas-Kettunen, Erik, Merikettu kertoo, eli, Aluksen vanha kapteeni muistelee:
henkilökuvia ja vähän muutakin Saimaalla kuultua ja koettua, Helsinki 1997.
Uosukainen, Riitta, Kiistakirjoitus kulttuurista, ympäristöstä ja elämänlaadusta
Etelä-Karjalassa, Etelä-Karjalan vuosikirja 2011, Etelä-Karjalan maakuntayhdistys,
Lappeenranta 2011.
Uudenmaan rakuunarykmentti 1918 -1947 kuvina, toim. Jyri Paulaharju, Lappeenranta
1993.
Vanhan Karjalan tarinoita, toim. Unto Martikainen, Vaajakoski 2008.
Vattulainen, Päivi, Saimaan kanava täytti 150 vuotta, Museoviesti s. 25 -27, Etelä-
Karjalan museo 2006.
Veijovuori, Matti, Mitä Kannaksen venäläishuviloille tapahtui itsenäisessä Suomessa,
Museoviesti 1996 n:o 1, s. 18 -20, Etelä-Karjalan museo 1996.
Vesitie Saimaalta merelle, Saimaan kanavan kanavakonttori, Lappeenranta 1983.
Viipurin läänin maanviljelysseuran vuosikertomus, 1915-1945, Viipurin maanviljelysseura
1916 – 1946, Lappeenranta 1946.
Viipurinrinkeli, toim. Mervi Kansonen, Elina Vuori, Etelä-Karjalan museon julkaisusarja
n:o 15, Lappeenranta 1992.
Viipurin suojeluskunta- ja Lotta Svärd-piirin perinnekilta, Helsinki 1999, alkuteos
julk. 1939.
Vuori, Elina, Etelä-Karjala kamerassa, Museoviesti 2008, s. 19 -21, Etelä-Karjalan
museo 2008.
Väänänen, Kalle, Vainotien vartijat. Etelä-Karjalan maapuolustushistoriaa, Viipurin suojeluskunta ja Lotta-Svärd-piirien perinnekilta r.y, Lappeenranta 1999, näköispainos, alkuteos julk. Viipuri 1939.
40-vuotistaipaleelta, Etelä-Karjalan yrittäjät r.y., Imatra 1984.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s