Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2018

Kevätkokous pidettiin 7.3.2018 upseerikerholla

Ennen kevätkokouksen alkamista yhdistyksen puheenjohtaja prikaatikenraali Antti Lankinen esitteli upseerikerhon kokouksen osanottajille.

Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2017 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

20180307_182432.jpg

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Taustaa
Yhdistyksen tarkoituksena on:
– vahvistaa maakunta-identiteettiä toimialueellaan tekemällä kotiseutu- ja museotyötä
-toimia maakunnallisen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee kotiseutu- ja museotyötä toimimalla yhteistyössä maakuntamuseon, kotiseutu- ja museoyhdistysten sekä muiden vastaavaa työtä tekevien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys toimii yhteistyössä tarkoitusperiensä saavuttamiseksi kotiseututyön ja museoalan keskusjärjestöjen kanssa sekä seuraa niiden toimintaa.
Yhdistys harjoittaa ja tukee kotiseutuun kohdistuvaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää erilaisia alaansa ja alueeseensa liittyviä tilaisuuksia.

Jäsenistö
Jäsenistö koostuu perinteisistä kotiseututyötä tekevistä yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä. Yhdistys toimii yhdyssiteenä varsinkin niille kotiseutuyhdistyksille, joiden toimintaan sisältyy museoiden ylläpito ja tukeminen. Toimintavuoden aikana pyritään saamaan yhdistykseen uusia
aktiivijäseniä.

Aloitteet
Yhdistys toimii edelleen yhdessä Lappeen kotiseutuyhdistyksen kanssa Kauskilan arkeologisten tutkimusten jatkamiseksi ja seuraa edelleenkin Luumäen Kotkaniemen museon kehittymistä.
Yhdistys oli aloitteentekijä Etelä-Karjalan esihistorian kirjoittamishankkeessa. Etelä-Karjalan liitto on ottanut historiankirjoituksen ohjelmaansa. Yhdistys seuraa historiahankkeen etenemistä.

Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden yhteydessä pidetään kotiseututyöhön ja -perinteeseen liittyviä esitelmiä.
Syyskokouksessa luovutetaan kunniakirja pitkäaikaisesta kotiseututyöstä ansioituneelle henkilölle/ansioituneille henkilöille.

Julkaisutoiminta
Yhdessä Kotkaniemi-säätiön kanssa julkaistaan professori Martti Häikiön kirjoittama teos presidentti P.E. Svinhufvudista.

Muu toiminta
Järjestetään kotiseuturetki Imatralle ja Ruokolahdelle. Osallistutaan 9.-12.8. Lappeenrannassa ja muualla Etelä-Karjalassa pidettäviin valtakunnallisiin
kotiseutupäiviin. Yhdistys osallistuu aktiivisena järjestäjänä Lappeenrannan taistelun muistopäivän (20.8.) seminaarin suunnitteluun ja toteutukseen Lappeenrannan Paasikivi-Seuran ja Lappeenrannan Killan kanssa.

Yhteistyö
Kansalaisjärjestöjen, Lappeenrannan Paasikivi-Seuran, Lappeenrannan Killan ja Lappeen kotiseutuyhdistyksen, kanssa vahvistetaan yhteistyötä.
Pidetään yhteyttä Etelä-Karjalan museoon, Etelä-Karjalan kesäyliopistoon ja Kotkaniemi-säätiöön.

 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2018

Puheenjohtaja Antti Lankinen
Ollikontie 18, 54530 Luumäki
aelankinen@gmail.com 040 8205620

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Jouko Siitonen
Sudenpolku 8, 56100 Ruokolahti
jouko.siitonen@pp.inet.fi 040 5634420

Varajäsen Eero Kaasalainen
Loikosentie 22A, 54770 Heituinlahti, 0400 209297

Varajäsen, sihteeri Leena Salonen
Koivutie 3, 54850 Kuukanniemi
argentarius.ls@gmail.com 040 848 0750

Jäsen Pekka Siiropää
Kangasvarrenkuja 13, 54530 Luumäki
pekka.siiropaa@gmail.com 050 4904963

Varajäsen Pentti Pylkkö
Harjupolku 4, 54800 Savitaipale
pentti.pylkko@gmail.com 0400 551253

Jäsen Kalle Pakarinen
Rullakuja 1, 55800 Imatra, 041 4344309
kalle.pakarinen@imatra.fi

Varajäsen Marja Hovi
Korkea-ahontie 2235, 54410 Ylämaa
marjahovi2010@hotmail.com 045 1391767

Jäsen Kari Luumi
Miettiläntie 1773, 56610 Rautjärvi
kari_luumi@hotmail.com 050 5883910

Varajäsen Antti Vanhanen
Untamonkatu 3-5 As 5, 53100 Lappeenranta
antti@vanhanen.net 050 0873300

Varajäsen Anne-Maija Laukas
Harjukatu 19, 53300 Lappeenranta
annemaija.laukas@gmail.com 040 5190107

Varajäsen Jukka Lehtinen
juksuk.lehtinen@gmail.com 0400 291069