Kevätkokous Savitaipaleella 6.4.2017

20170306_175111.jpg

 

 

20170406_171759.jpg

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Kaapo Pulkkinen (oikealla) ja sihteerinä yhdistyksen sihteeri ja varapuheenjohtaja Jouko Siitonen.

20170406_181330.jpg

Savitaipaleen Taneli, harmonikkataiteilija Heikki Hytti ja Charlotta, laulaja Terttu Kultanen, viihdyttivät kokousväkeä sykähdyttävillä musiikkiesityksillä.

Etelä-Karjalan maakuntayhdistys
TOIMINTAKERTOMUS 2016
Hyväksytty Savitaipaleen koulukeskuksessa 6.4.2017 pidetyssä kevätkokouksessa.

Yhdistyksen perustaminen
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys perustettiin 8.9.2000 Luumäellä.
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 6.6.2001 ja se sai tällöin rekisterinumeron 181893.
Vuosi 2016 merkitsi yhdistyksen historiassa sen 17. toimintavuotta.

Taustaa Maakuntayhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti päättyneenäkin
toimintavuonna ollut:
– vahvistaa maakunta-identiteettiä toimialueellaan tekemällä kotiseutu- ja museotyötä,
– toimia maakunnallisen ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.
Yhdistyksellä on ollut edustaja Etelä-Karjalan museon museotyöryhmässä.

Jäsenistö Jäsenistö on koostunut perinteistä kotiseututyötä tekevistä yhdistyksistä ja
henkilöistä. Yhdistyksen tavoitteena on olla yhdyssiteenä varsinkin
niille kotiseutuyhdistykselle, joiden toimintaan sisältyy (kotiseutu) museoiden
ylläpito ja tukeminen.

Hallitus Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2016:
Jouko Siitonen varahenkilö Leena Salonen
Pekka Siiropää varahenkilö Pentti Pylkkö
Kyösti Tiainen varahenkilö Anne-Maija Launis
Antti Vanhanen varahenkilö Eero Kaasalainen
Minna Kähtävä-Marttinen varahenkilö Marja Hovi
Kari Luumi varahenkilö Mikko Kosonen
Puheenjohtajina ovat toimineet: Antti Vanhanen ja Jouko Siitonen (varapuheenjohtaja). Rahastonhoitajaksi on kutsuttu Jouko Siitonen, sihteeriksi Leena Salonen ja 3.11. lähtien Elina Lyijynen. Hallitus on kokoontunut kolme kertaa.

Kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous oli Lauritsala-talossa 7.3. ja sen yhteydessä Sirkka Kansonen kertoi Lauritsalan ja Lamposaaren sahoista.
Syyskokous pidettiin 23.11. Lappeenrannan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston Tarinasalissa, jossa julkistettiin yhdistyksen Etelä-Karjalan Vuosikirja 2016 ”Jääkäri-Jussi ja kansanedustaja-Sosso”. Vuosikirjan artikkeleista pitivät esitelmät kirjastonhoitaja Paula Kärki aiheenaan ”Lappeen kappalaisen pappilan historiaa” ja kotiseutuneuvos Pekka Siiropää ”Etelä-Karjalan jääkärit”.
Elokuun 23. päivän Lappeenrannan taistelun muistopäivän seminaaria ei kyetty järjestämään, koska kaksi aiemmista yhteistyötahoista vetäyty hankkeesta.

Apurahat Etelä-Karjalan Vuosikirjaan 2016 yhdistys sai apurahat Suoja-Säätiöltä ja Karjalan Kulttuurirahastolta.
Julkaisutoiminta
Yhdistyksen kymmenennen vuosikirjan 2016 Jääkäri-Jussi ja kansanedustaja-Sosso” julkistaminen oli syyskokouksen yhteydessä 23.11. Lappeenrannassa.
Julkaisun viiden artikkelin kirjoittajat olivat: Minna Kähtävä-Marttinen, Paula Kärki, Airi Musto, Pekka Siiropää ja Antti Vanhanen. Teoksen taitto oli Heikki Pylkön työtä.
Kirjasta otettiin 600 kappaleen painos.
Yhdistys oli entiseen tapaan mukana Linnoituksen joulutorilla 10.–11.12., jossa myytiin Vuosikirjaa 2016 ja yhdistyksen vanhempia julkaisuja.

Kunniakirjat
Syyskokouksessa 23.11. luovutettiin yhdistyksen myöntämät kunniakirjat. Ne myönnettiin luumäkeläiselle Hannu Ilvekselle kotiseututyön vaalimisesta ja edistämisestä, samoin luumäkeläisille Vesa Suurmunteelle perinteisiä rakennustapoja kunnioittavasta maalaistalon entisöimistyöstä ja Tuomo Veikkaselle perinteisiä rakennustapoja kunnioittavasta maalaistalon entisöimistyöstä.

Maakuntahistoria
Yhdistys oli aloitteentekijä Etelä-Karjalan maakuntahistorian kirjoittamisesta, joka
on päättyneenä vuonna 2016 edennyt Etelä-Karjalan liiton otettua hankkeesta vastuun. Yhdistyksen edustajana julkaisun seurantaryhmässä on Pekka Siiropää.

Koitsanlahden hovi
Vuosien ajan yhdistys on ollut aktiivisesti tuomassa esiin Parikkalassa sijaitsevan Koitsanlahden lahjoitusmaahovin ja sen miljöön kulttuurihistoriallista säilyttämistä.
Päättyneenä vuonna sille on löytynyt omistaja Pekka Jylhä, joka on täyttänyt Museoviraston asettamat suojeluehdot.

Kappelinmäen tutkimukset
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys ja Lappeen kotiseutuyhdistys lähettivät Etelä-Karjalan museolle, Etelä-Karjalan liitolle, Lappeenrannan kaupungille, Lappeenrannan seurakuntayhtymälle sekä Lappeen seurakunnalle vetoomuksen, jotta Kauskilan kylän Kappelinmäellä sijainneen Lappeen ensimmäisen kirkon tutkimuksia jatketaan. Lappeenrannan kaupunki on antanut hankkeen valmistelun Etelä-Karjalan museon tehtäväksi.

Yhteistyö
Yhdistyksen keskeinen yhteistyökumppani on edelleen ollut Etelä-Karjalan museo. Hallituksen jäsen Anne-Maija Laukas on Etelä-Karjalan edustaja Suomen
Kotiseutuliiton valtuustossa.

Lappeenrannassa 31.12.2016
Antti Vanhanen Elina Lyijynen
puheenjohtaja sihteeri

Käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 31.1.2017

Tiedote ja jäsenkirje 2017
Hyvä yhdistyksen jäsen/kotiseututyössä toimiva,
Etelä-Karjalan maakuntayhdistys perustettiin juuri tämän vuosituhannen alussa vahvistamaan kotiseututietoisuutta ja tukea kotiseudun perinteen säilyttämistä ja tulevaisuuden rakentamista.
Tämän tiedotteen mukana saat kutsun Savitaipaleelle kevätkokoukseen, joka pidetään torstaina 6.4.2017 klo 17.00 kunnan koulukeskuksessa. Kokouskutsun liitteenä on toimintakertomus viime vuodelta, joten en mainitse siitä enempää.
Muista yhdistyksen asioista saa tietoa kotisivuilta, http://www.ekmky.org, sivuja kannattaa lukea aika ajoin.
Tässä kirjeessä jotain lähimenneisyydestä ja tulevaisuudesta.
Taavetissa pidettiin perjantaina 24.2. perinteiset Yhess enemmä -messut, jossa 1.300 kävijää. Ne kertoivat jälleen kotiseututietoisuudesta ja -toiminnasta. Pentti Pylkkö ja minä olimme myymässä yhdistyksen kirjoja ja pidin lyhyen tietoiskun yhdistyksen toiminnasta.
Kauskila: yhdessä Lappeen kotiseutuyhdistyksen kanssa teimme esityksen Etelä-Karjalan museolle, Etelä-Karjalan liitolle, Lappeenrannan kaupungille, Lappeen seurakunnalle ja Lappeenrannan seurakuntayhtymälle Kauskilan jatkotutkimuksiksi. Esitys ei tuottanut tulosta, mutta etsimme aktiivisesti muita mahdollisuuksia. Niiden etenemisestä kerromme vastaisuudessa.

Kotiseuturetki. Kesäkuussa järjestetään kotiseuturetki Imatralle ja Ruokolahdelle. Retken kohteina ovat Imatralla kaupunginmuseo ja Vuoksen teollisuusnäyttely, Ruokolahdella Suvorovin kanavat, Salpalinja, Kirkonmäki ja museo. Koska retken ajankohta ei ole vielä varmistunut, niin seuraa kutisivuilta tiedotetta matkasta.
Lappeenrannan taistelun seminaari elvytetään henkiin lauantaina 19.8. yhdessä Lappeenrannan Killan ja Paasikivi-Seuran kanssa upseerikerholla. Seminaarin teemana on vuosi 1917 Suomen historiassa. Yksi luennoitsijoista on professori Martti Häikiö. Tilaisuus on ilmainen, väliaikakahvi maksullinen.
Ensi syyskokouksessa jaetaan jälleen kotiseututyössä ansioituneille kunniakirjat. Ehdotukset tulee lähettää syyskuun loppuun mennessä hallitukselle. Toivomme, että viime syksyn tavoin ehdotuksia tulee useita ja eri puolilta maakuntaa.
Vuosikirja 2017 on valmisteilla ja se ilmestyy syksyllä. Artikkelien kirjoittajat on päätetty. Tässä yhteydessä mainitsen vain yhden kirjoittajan Martti Häikiön jonka teemana on ”Miten P.E. Svinhufvudista tuli eteläkarjalainen?”
Vuosikirjaa 2016 ”Jääkäri-Jussi ja kansanedustaja-Sosso” on saatavilla hallituksen jäseniltä 20 euron hintaan. Lisäksi: Joutsenossa K-Supermarket Piranassa, Taavetissa Punaparrassa ja Taavetin Kauppa-aitassa sekä Etelä-Karjalan museomyymälässä Lappeenrannan Linnoituksessa.
Saatavilla on vielä Vuosikirjaa 2015 ”Juoksuhautoja ja lintaaseja. Ensimmäisen maailmansodan maalinnoitustyöt Etelä-Karjalassa”, 20:- euroa sekä Lempi Jääskeläisen, Hovin vallat (kuvitettu) 10:- euroa. Yhdistys sai kirjaan julkaisuoikeudet, kun haluttiin pitää yllä Parikkalassa sijaitsevan Suomen puolelle jääneen ainoan lahjoitusmaahovin kulttuurihistoriallista säilyttämistä.
Lisäksi Pentti Pylköllä, Eero Kaasalaisella ja minulla on vielä muutama kappale Vuosikirjaa 2014 ”Eripurasta eheytymiseen. Vuoden 1918 kauhujen tieltä sovun rakentamisen uralla” 15 eurolla sekä Vuosikirjaa 2011, jossa tunnetut eteläkarjalaiset kertovat sielunmaisemastaan, hinta on 3 euroa.
Jäsenmaksun 2017 15 euroa toivomme suoritettavan yhdistyksen tilille EKOP FI83 5620 0920 1268 43. Käytä suorituksessa vuoden 2017 jäsenmaksun viitenumeroa 120605.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2017
Puheenjohtaja Antti Vanhanen
Untamonkatu 3-5 as. 5 53100 Lappeenranta
antti@vanhanen.net 050-0873300

Varajäsen Eero Kaasalainen
Loikosentie 22 A 54770 Heituinlahti
05-467636, 0400-209297

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja Jouko Siitonen
Sudenpolku 8 56100 Ruokolahti
jouko.siitonen@pp.inet.fi 040-5634420

Sihteeri Elina Lyijynen
elina.lyijynen@gmail.com

Varajäsen Leena Salonen
Koivutie 3 54850 Kuukanniemi
argentarius.ls@gmail.com

Jäsen Pekka Siiropää
Kangasvarenkuja 13 54530 Luumäki
pekka.siiropaa@gmail.com 050-4904963

Varajäsen Pentti Pylkkö
Harjupolku 4 54800 Savitaipale
pentti.pylkko@gmail.com 0400-551253

Jäsen Kalle Pakarinen
kalle.pakarinen@imatra.fi 041-4344309

Varajäsen Marja Hovi
Korkea-ahontie 2235 54410 Ylämaa
marjahovi2010@hotmail.com 045-1391767

Jäsen Kari Luumi
Miettiläntie 173 56610 Rautjärvi
kari_luumi@hotmail.com 050-5883910

Jäsen Kyösti Tiainen
Hanhijärventie 509 53100 Lappeenranta
kyosti.tiainen@luukku.com 040-0503605

Varajäsen Anne-Maija Laukas
Harjukatu 19 53300 Lappeenranta
anne-maija.laukas@gmail.com 040-519010

Antti Vanhanen
puheenjohtaja

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s