Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2016

Syyskokous 2016

Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin keskiviikkona 23.11. klo 17.30 Lappeenrannan kaupuginkirjasto-maakuntakirjaston Tarinasalissa (kirjaston alin kerros), Valtakatu 47.

Kokouksen alussa yhdistys luovutti kunniakirjan ansioituneille kotiseututyötä tehneille henkilöille, jotka olivat Tuomo Veikkanen (vaemmalla), Hannu Ilves (oikealla) ja Vesa Suurmunne (oli estynyt saapumasta tilaisuuteen), kaikki Luumäeltä.

Tuomo Veikkanen ja Hannu Ilves.jpg

Seuraavaksi julkistettiin yhdistyksen vuosikirja 2016 ”Jääkäri-Jussi ja kansanedustaja Sosso”. Kovakantisessa 174 sivua käsittävässä ja runsaasti valokuvia sisältävässä kirjassa on viisi artikkelia, jotka kertovat Lappeen kappalaisen pappilan historiasta, lapsenmurhasta Lappeella 1800-luvun lopulla, Etelä-Karjalan jäkäreistä, Sofia Hjulgrenin elämästä ja kuolemasta sekä UNESCO Global Geoparkista. Kirjan kirjoittajilla on vankka ote ja syvä tuntemus aihepiiriinsä. Julkistamiseen liittyen kuultiin kirjastonhoitaja Paula Kärjen esitelmä ”Lappeen kappalaisen pappilan historiaa” ja kotiseutuneuvos Pekka Siiropään esitelmä Etelä-Karjalan jääkärit.

Vuosikirja 2016, etukansi.jpg

Kirjan voi ostaa muun muassa Karjala-Myymälästä Lappeenrannasta hintaan 20 euroa. Ruokolahdella sitä myy Jouko Siitonen ja Savitaipaleella Eero Kaasalainen.

Syyskokouksessa, jossa oli läsnä 11 henkilöä, käsiteltiin seuraavat asiat ja tehtiin seuraavat päätökset:

1 § Kokouksen avaus
Antti Vanhanen avasi kokouksen 19.20.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Jurvanen, sihteeriksi Elina Lyijynen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Ilves ja Eero Kaasalainen.

Syyskokouksen sihteeri Elina Lyijynen ja pj Pertti Jurvanen.jpg

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle 14 päivää ennen kokousta.Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.

4 § Hyväksytään vuoden 2017 toimintasuunnitelma
Käytiin lävitse vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Kohtaan aloitteet lisättiin tieto, että Lappeenrannan kaupunki on antanut Etelä-Karjalan museolle tehtäväksi selvittää aloitteen eteenpäin viemistä.

5 § Määrätään vuoden 2017 jäsenmaksun suuruus.
Hyväksyttiin hallituksen 15 euroa jäsenmaksusta.

6 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.
Hyväksyttiin hallituksen esitys toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan, hallituksen jäsenille ei makseta korvausta.

7 § Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio
Jouko Siitonen esitteli talousarvio esityksen ja kertoi tämän vuoden tuloksesta. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017.

8 § Valitaan varsinaiset ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten tilalle.
Erovuoroiset: Jouko Siitonen – varajäsen Leena Salonen ovat suostuneet jatkamaan; Kari Luumi – varajäsen Mikko Kosonen; Kari Luumi on lupautunut jatkamaan ja varahenkilöksi valittiin Elina Lyijynen Luumäeltä.
Varsinainen jäsen Minna Kähtävä- Marttisen ero hallituksesta hyväksyttiin ja hänen tilalleen valittiin jäljellä olevaksi kaudeksi 2017 Kalle Pakarinen Imatralta.

9 § Valitaan hallituksen jäsenistä sille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Antti Vanhanen jatkaa puheenjohtajana ja Jouko Siitonen varapuheenjohtajana.

10 § Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajana jatkaa Samuli Kurkaa ja hänen varahenkilönään Pertti Jurvanen.

11§ Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 5 §:n määräämissä rajoissa.
Kokouskutsu julkaistaan viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Hyväksyttiin hallituksen esitys, että yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan Etelä-Saimaa-lehdessä. Lisäksi kokouskutsu on yhdistyksen kotisivulla (ekmky.org) sekä kutsu lähetetään sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostitiedot yhdistyksellä on.

12 §Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.

13 § Ilmoitusasioita
Koitsanlahden hovi on saanut omistajan Pekka Jylhän. Kauppaan liittyvistä suojeluehdoista ei ole tarkkaa tietoa. Tilannetta seurataan.
Kotkaniemessä on remontti käynnissä. Valmistuu syksyllä 2017, jonka alkaan museon näyttelyn rakentaminen ja kahvilan sisustus. Kotkaniemi avautuu yleisölle toukokuussa 2018.
Vetoomus tien saamiseksi oikeustaistelun muistomerkille Luumäen asemalla. Kulkuyhteyden rasiteselvitykset käynnissä nykyisen omistajan kanssa.
Vetoomus yhdessä Lappeen kotiseutuyhdistyksen kanssa Kauskilan tutkimusten jatkamiseksi. Vetoomus on edennyt kaupungilta Etelä-Karjalan museolle.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Pertti Jurvanen Elina Lyijynen puheenjohtja sihteeri

Hannu Ilves Eero Kaasalainen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseen.
Yhdistyksen sihteeri: Elina Lyijynen ……. elina.lyijynen@gmail.com
========================================